שליטה מרחוק

אנטי ווירוס

כללי

דפדפנים

הודעות/מיילים

מדיה

מסמכים

קבצים דחוסים

הורדת תוכנות אוטמטית

גיבוי 

אינטרנט רימון

SQL BACKUP