מנהל קהילתי הר נוף ירושלים

מנהל קהילתי בוכרים גאולה ירושלים

בית ספר שערי ציון אשדוד

בית ספר יבנה אשדוד